Naziv javne ustanove: Javno poduzeće Radio Posušje d.o.o.

Adresa: Kraljice Jelene 2

JIB: 4272173380008

PIB:   272173380008

Direktor/ Ravnatelj: Damir Jurišić

Radno vrijeme: svaki radni dan 07:30 – 16:00, petkom 07:30 – 18:00

Telefon za građane: 00387 39 681-661

E-mail: radioposusje@gmail.com