Naziv javne ustanove: Javna ustanova Dječji vrtić „Bajka“ Posušje Adresa: Ul. Kralja Tvrtka 2., 88240 Posušje , Bosna i Hercegovina MB: 4272316320001 Direktor/ Ravnatelj: Željka Martić Radno vrijeme: 07:00 – 16:30 Telefon: 00387 39 680 985 E-mail za građane: vrticbajkapo@gmail.com Nadležnosti: Ovlast i dužnost Dječjeg vrtića Bajka je odgojno-obrazovna djelatnost. To znači da je predškolski odgoj i obrazovanje usmjeren na djecu i potiče njihov cjeloviti psihofizički, emocionalni i socijalni razvoj. Djeci u vrtiću je omogućeno da izaberu različite vrste aktivnosti u kojima aktivno sudjeluju i uče na prirodan način. Navedno potvrđuje i misija vrtića: „Djeca su naš najsnažniji potencijal, naša nada, naša budućnost“!