Odluka o utemeljenju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta na području općine Posušje  

09. 07. 2018
Posušje, 03.07.2018. godine Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), i članka 29. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu Općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
Continue reading...