Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi na Nacrt proračuna općine Posušje za 2017. godinu

Na temelju zaključka općinskog vijeća broj: 01-14-43/17 od 03.03. 2017. godine,te na temelju članka 100.Statuta općine Posušje(„Službeni glasnik općine Posušje,broj: 1/08,8/08 i 2/10),općinski načelnik upućuje Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi na nacrt proračuna općine Posušje za 2017. godinu Prijedlozi,primjedbe,mišljenja,sugestije na Nacrt proračuna općine Posušje za 2017. godinu,mogu se Pročitaj više…

Objavljeno: Urednik prije

POZIV NA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU o lokalnom ekološkom akcijskom planu (LEAP-u) općine Posušje za period od 2016-2026.god.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosna i Hercegovina ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 01-527+1/16 Posušje: 12.1.2017.god. Nas temelju članka 115. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine“, broj 1/08, 8/08 i 2/10, i članka 28. Stavak 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu Općine Posušje Pročitaj više…

Objavljeno: Urednik prije